Αλουμίνιον της Ελλάδας – Μεγάλος χορηγός

  • 0

Αλουμίνιον της Ελλάδας – Μεγάλος χορηγός

Category : news , Uncategorized

Μισός αιώνας Ιστορία…

Από το 1960 μέχρι σήμερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ παραμένει ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας, με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 182.000 τόνους σε αλουμίνιο και σε αλουμίνα τους 820.000 τόνους. Η εταιρεία που ιδρύθηκε το 1960, από τον τότε γαλλικό κολοσσό της μεταλλουργίας Pechiney, στόχευσε στην αξιοποίηση των πλούσιων κοιτασμάτων βωξίτη στη Στερεά Ελλάδα και στην παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου.

Το 2005, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έγινε μέλος του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και σήμερα έχει εξελιχθεί στη σημαντικότερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.